Dağıtım İşletmecileri İçin U-ETDS

Dağıtım İşletmecileri İçin U-ETDS :    KTK ve KTY çerçevesinde dağıtım işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına P1 ve P2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları dağıtım işletmeciliği faaliyetinde; 1. Gönderinin gönderici bilgilerini; a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası), b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası, c) Ad, Soyad / Unvan, d) Adres, 2. Gönderinin alıcı bilgilerini; ...


Kargo İşletmecileri İçin U-ETDS

Kargo İşletmecileri İçin U-ETDS :   KTK ve KTY çerçevesinde kargo işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına M1 ve M2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları kargo işletmeciliği faaliyetinde; 1. Kargonun gönderici bilgilerini; a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası), b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası, c) Ad, Soyad / Unvan, d) Adres, 2. Kargonun alıcı bilgilerini; e) Vergi ...


Terminal İşletmecileri için U-ETDS

Terminal İşletmecileri için U-ETDS:   KTK ve KTY çerçevesinde terminal işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına T1 ve T2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları terminal işletmeciliği faaliyetinde; 1. Terminale giren veya terminalden çıkan taşıtlara ilişkin; a) Taşıt plakaları, b) Taşıtların giriş/çıkış saatlerini, Taşıtın/taşıtların terminale giriş/çıkış yaptığı saatten en geç 24 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmek...


Taşıma İşleri Organizatörler İçin U-ETDS

Taşıma İşleri Organizatörler İçin U-ETDS:     KTK ve KTY çerçevesinde taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde bulunmak üzere adlarına R1 ve R2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde; 1. Yükün gönderici bilgilerini; a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası), b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası, c) Ad, Soyad / Unvan, d) Adres, 2. Yükün alıc...


Nakliyat Ambarcıları İçin U-ETDS

Nakliyat Ambarcıları İçin U-ETDS:   KTK ve KTY çerçevesinde nakliyat ambarı işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına N1 ve N2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları nakliyat ambarı işletmeciliği faaliyetinde; 1. Yükün gönderici bilgilerini; a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası), b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası, c) Ad, Soyad / Unvan, d) Adres, 2. Yükün alıcı bilgilerini...


Lojistik İşletmecileri İçin U-ETDS

Lojistik İşletmecileri İçin U-ETDS :     KTK ve KTY çerçevesinde lojistik işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına L1 ve L2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları lojistik işletmeciliği faaliyetinde; 1. Yükün gönderici bilgilerini; a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası), b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası, c) Ad, Soyad / Unvan, d) Adres, 2. Yükün alıcı bilgilerini; e...


Eşya Taşımacıları İçin U-ETDS

Eşya Taşımacıları İçnin U-ETDS: KTK ve KTY çerçevesinde eşya taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere adlarına C2, C3, K1 ve K3 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları eşya taşımacılığı faaliyetinde; 1. Yükün gönderici bilgilerini; a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası), b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası, c) Ad, Soyad / Unvan, d) Adres, 2. Yükün alıcı bilgilerini; a) Vergi kimlik nu...


Tarifesiz Yolcu Taşımacıları İçin U-ETDS

Tarifesiz Yolcu Taşımacıları İçin U-ETDS   KTK ve KTY çerçevesinde tarifesiz yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere adlarına A1, A2, B2 ve D2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları arızi, grup veya mekik taşımacılığı faaliyetinde; 1. Sefere göndereceği taşıtın plakasını, 2. Taşıtta görevli personel bilgilerini, 3. Taşıdıkları yolculara ilişkin; a) Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası,  b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabanc...


Tarifeli Yolcu Taşımacıları İçin U-ETDS

 Tarifeli Yolcu Taşımacıları İçin U-ETDS: KTK ve KTY çerçevesinde tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere adlarına B1 ve D1 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde; 1. Onaylı zaman tarifesinde belirtilen saatteki sefere göndereceği taşıtın plakasını, 2. Taşıtta görevli personel bilgilerini, 3. Taşıdıkları yolculara ilişkin; a) Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası,  b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport num...


U-ETDS Bilgi Gönderimi Nasıl Yapılır ?

U-ETDS Bilgi Gönderimi Nasıl Yapılır ?     U-ETDS sistemine veri gönderimi iki yolla yapılabilmektedir.    Bunlardan birincisi E-Devlet portalı (kamu.turkiye.gov.tr) üzerinden taşımacılarımızın taşıma faaliyetlerine ilişkin verileri girmesi ve bu yolla U-ETDS sistemine veri iletmeleridir. Yetki belgesi sahiplerinin Bakanlığımıza bildirdikleri imzaya yetkili kişiler veya yazılı olarak müracaat etmek suretiyle operatör olarak yetkilendirilen kişiler E-Devlet portalına giriş yaparak,...


U-ETDS’nin Faydaları

U-ETDS’nin Faydaları - Korsan ve usulsüz (kapsam dışı) taşımacılığın önlenmesi, sektöre girişlerin kontrolü ve planlanması, diğer taşıma modları (hava, demiryolu ve denizyolu) içinde yatırım odaklı veri elde edilmesi, - Taşınan yolcuların, sayısı, seyahat sıklığı, saatleri, güzergahları, bagajları, fiyat ve zaman tarifelerini, engelli yolculara uygulanacak indirimlerin takibi, - Asayiş amacıyla güvenlik birimleriyle paylaşım imkanı (Ulusal güvenlik), şehirlerarası çalışan otobüs kaynakl...


U-ETDS Kimleri Kapsıyor ?

U-ETDS Kimleri Kapsıyor ?   U-ETDS sistemi, KTK ve KTY çerçevesinde ticari olarak faaliyet gösteren,   - Tarifeli/tarifesiz yolcu taşımacıları (A1, A2, B1, B2, D1 ve D2),  - Eşya taşımacılarını (K1, K3, C2 ve C3),  - Lojistik işletmecilerini (L1 ve L2),  - Kargo işletmecilerini (M1 ve M2),  - Nakliyat ambarlarını (N1 ve N2),  - Dağıtım işletmecilerini (P1 ve P2),  - Taşıma işleri organizatörlerini (R1 ve R2)  - Terminal işletmecilerini (T1 ve T2),    kapsam...