U-ETDS Kimleri Kapsıyor ?
 
U-ETDS sistemi, KTK ve KTY çerçevesinde ticari olarak faaliyet gösteren,
 
- Tarifeli/tarifesiz yolcu taşımacıları (A1, A2, B1, B2, D1 ve D2), 
- Eşya taşımacılarını (K1, K3, C2 ve C3), 
- Lojistik işletmecilerini (L1 ve L2), 
- Kargo işletmecilerini (M1 ve M2), 
- Nakliyat ambarlarını (N1 ve N2), 
- Dağıtım işletmecilerini (P1 ve P2), 
- Taşıma işleri organizatörlerini (R1 ve R2) 
- Terminal işletmecilerini (T1 ve T2), 
 
kapsamaktadır.