SterİZLEN
Sterilizasyon Aşama Takip Programı
Kurulumu ve Kullanımı

 

SterİZLEN Sterilizasyon Aşama Takip Programı Hastahanelerde Sterilizasyon işlemini takip etmek amacı ile hazırlanmış olup, barkod teknolojisi ile desteklenmiştir. Program DONGLE Program kilidi ile kullanılarak verilere eriğim güvenliği sağlanmaktadır.Bu program Kilidi içerisine veri tabanı yolu ve program ile ilgili bilgiler aktarılır. Bu sayede DONGLE olmayan bir bilgisayar programa ve verilere erişemez. Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra SterİZLEN programını kullanacak personele gerekli eğitimler veriler. Eğitim verilen personel bilgileri , Aletler ve Setler SterİZLEN e tanımlandıktan sonra Programı Kullanacak Personel daha önceden kendilerine verilen kullanıcı adı parola ile programa giriş yaparak sterilizasyon takip işlemine başlayabilir.


sırası ile;

1-KİRLİ GİRİŞ
2-YIKAMA
3-PAKETLEME
4-STERİLİZASYON
5-DEPOLAMA
6-PAKET TESLİM

aşamalarını kullanılarak işlemler kayıt altına alınır.
 

1.KİRLİ GİRİŞ  
Programa kendi şifresi ile giren personel gelen kirli ürünleri yada setleri sayarak yada sayım formu varsa kontrol ederek Programa girişini yapar. Giriş yaparken teslim eden personel, klinik ve doktor gibi bilgiler  seçilir ve işlem kayıt edilir. Kayıt işlemi bittikten sonra Program tarafından istenirse otomatik olarak bir KİRLİ GİRİŞ TESLİM formu yazıcıdan 2 nüsha olarak alınır ve teslim eden ile teslim alanın imzalaması ile bir nüsha telim alanda bir nüshada teslim eden de kalır.  Bu formada setlerin ve aletlerin bilgileri ve miktarları ile birlikte o forma ait bir barkod bilgisi bulunur.    
 2-YIKAMA 
İlgili Personel tarafından Yıkama Modülü çalıştırıldığında Daha önceden kayıt altına alınan kirli giriş fişi ilgili form üzerindeki barkod okutularak yada ilgili tuş ile seçilerek yıkama bölümüne aktarılır. istenirse arızalı yada eksik ürünler işaretlenir ve kayıt işlemi yapılır ve program tarafından bir yıkama formu yazdırılır. Bu formada setlerin ve aletlerin bilgileri ve miktarları ile birlikte o forma ait bir barkod bilgisi bulunur.    
3.PAKETLEME : 
İlgili Personel tarafından Paketleme Modülü çalıştırıldığında Daha önceden kayıt altına alınan Yıkama fişi form üzerindeki barkod okutularak yada ilgili tuş ile seçilerek Paketleme bölümüne aktarılır ve kontrol edildikten sonra kayıt işlemi bir tuş ile yapılır.Program isterse otomatik olarak  paketleme formunu yazdırıp ardından her paket için bir barkod etiketi yazdırır. İlgili personel barkod etiketlerini paketlerin üzerine yapıştır. Barkod üzerinde paket bilgisi, işlem tarihi personel kodu, klinik kodu, doktor kodu otoklav ve döngü vb bilgiler bulunur. Bu sayede hangi  paket nereye ait ve ne zaman işlem görmüş kolayca anlaşılabilir.  
 4.STERİLİZAYON  
İlgili Personel tarafından Sterilizasyon Modülü çalıştırıldığında Daha önceden kayıt altına alınan Paketleme fişi form üzerindeki barkod okutularak yada ilgili tuş ile seçilerek Sterilizasyon bölümüne aktarılır ve kontrol ve gerekli işlem yapıldıktan sonra işlem bir tuş ile kayıt altına alınır.  
5-DEPOLAMA
 
6-PAKET TESLİM 
İlgili Personel tarafından Paket Teslim Modülü çalıştırıldığında Daha önceden kayıt altına alınan Sterilizasyon fişi form üzerindeki barkod okutularak yada ilgili tuş ile seçilerek Paket Teslim bölümüne aktarılır ve İşlem Paketlerin teslim edilmesi ile kayıt altına alınır. Program otomatik olarak Paket teslim formunu yazdırarak ilgililerin kontrol ve imzalamasına hazır hale  getirie        


ÖZELLİKLER
İstenilen bir anda ve kullanıcı yetkileri dahilinde programda her tür rapor alınabilir.
Belirli tarihler arası teslim edilen paketler listesi,
Kirli Girişteki aletler yada setler listesi,
Yıkamadaki aletler yada setler listesi,
Sterilizasyondaki aletler yada setler listesi,
Teslim edilen paketler Listesi gibi
Kullanıcılar sadece verilen yetkilere işlemlerini yapabilirler.