GİB Detaylı Durum Kodları
GIB DURUM KODLARI AÇIKLAMALARI SEBEP ÇÖZÜM İLGİLİ HATA SONUCUNDA YAPILMASI GEREKEN
*1000 ZARF KUYRUĞA EKLENDİ Gönderici birim, içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime (GİB' e) gönderir. Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır. Zarfın durumu “ZARF KUYRUĞA
EKLENDİ” olur.
GİB’teki yoğunluk   Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
*1100 ZARF İŞLENİYOR Merkez Birimde kuyruğa alınan zarf,  kuyrukta sırası geldiğinde işlenmeye başlar. Burada zarfın durumu “ZARF İŞLENİYOR”
olmaktadır. "1000"
ve "1100"
statülerinde zarf GİB' e iletilmiştir. Bu aşamalarda Gönderici Birim Merkez’de durum sorgular ve bu iki durum kodundan biri cevap  olarak dönerse faturanın ERP statüsü “GİB’e gönderildi” olur.
GİB’teki yoğunluk   Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
1110 ZIP DOSYASI DEĞİL NOT:  Zarf gönderim aşamalarında çeşitli  işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa  faturanın statüsü  “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır. Zarf  formatı “.ZIP” formatında değilse ilgili hata alınır. Gönderilen zarf formatı ".ZIP" olmalıdır. Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1111 ZARF ID UZUNLUĞU GEÇERSİZ ZARF ID uzunluğu 32 karakterden farklıysa hata alınır. ZARF ID uzunluğu 32 karakter olmalıdır. Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1120 ZARF ARŞİVDEN KOPYALANAMADI     Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1130 ZIP AÇILAMADI Zarf okunamadığı durumlarda ilgili hata alınır. GIB   sisteminde   geçici   bir durum olabilir ve ya zarfın dosyasında hata da olabilir. Dosyada hata var ise, yeniden
zarflanıp gönderilmesi gerekmektedir.
Aksi halde faturalar yeniden gönderilmeli
Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1131 ZIP BİR DOSYA İÇERMELİ Zarf içerisinde ilgili dosya bulunamadığında hata alınır. Zarf içerisinde dosya (Fatura, uygulama yanıtı, sistem yanıtı) olmalıdır. Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1132 XML DOSYASI DEĞİL Dosyalar (Fatura, U&S Yanıtı) XML formatında olmadığında ilgili hata alınır. Dosyalar (Fatura, U&S Yanıtı)
.XML formatında olmalıdır.
Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1133 ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI ZARF
ID  () ile XML ID (xxxxxxxx.xml) aynı karakterleri içermez ise ilgili hata alınır.
ZARF ID
()
ile XML ID(xxxxxxxx.xml) aynı karakterleri içermelidir.
Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1140 DOKUMAN AYRIŞTIRILAMADI Zarftaki faturalar doğru şekilde çıkarılamadığı için ilgili hata alınır.   Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1141 ZARF ID YOK Zarf ID alanı boş ise ilgili hata alınır. Zarf ID alanı boş olmamalıdır. Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1142 ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALI Zarftaki faturalar doğru şekilde çıkarılamadığı için ilgili hata alınır.   Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1143 GEÇERSİZ VERSİYON     Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1150 SCHEMATRON KONTROL GIB’in belirlediği standartlarda olması gereken bilgiler yanlış Bilgiler kontrol edilip GIB’in belirlediği standartlara uygun Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar
  SONUCU HATALI   girilmiştir. hale getirilmelidir. gönderimine izin verilir.)
1160 XML SEMA KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ GİB şema kontrollerinden geçebilen bir faturanın alıcının sisteminde de XML kontrollerinden geçebilmesi gerekir. Alıcıyı uyarınız.   Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1161 İMZA SAHİBİ TCKN VKN ALINAMADI     Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1162 İMZA KAYDEDİLEMEDİ   Hatasız gönderim  için gönderimden önce “imza
doğrulama” kontrolü yapılmalıdır.
Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1163 GÖNDERİLEN Merkez birim zarfı Merkez birim zarfı posta 1163 “GONDERILEN ZARF Faturalar
posta kutusuna kutusuna gönderir.  Eğer SISTEMDE DAHA ONCE yeniden gönderilmemeli
ZARF SİSTEMDE gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa KAYITLI OLAN BIR
DAHA ÖNCE gönderim başarılı öncelikle zarfın merkezdeki FATURAYI ICERMEKTEDIR”
KAYITLI OLAN olmuşsa öncelikle durum kodu posta kutusundan durumu aynı fatura numarası
BİR FATURAYI zarfın merkezdeki sistem yanıtı gelene kadar 1220 ya  da  ETTN  numarası  ile
İÇERMEKTEDİR durum kodu posta “HEDEFTEN SISTEM YANITI daha önce gönderim
kutusundan GELMEDI”   şeklinde olur.Bu (yükleme) yapıldığı
sistem  yanıtı zarftaki faturaların herhangi durumlarda oluşur (farkında
gelene  kadar birinin  yeni  bir  zarf  ile tekrar olmadan  aynı  fatura  ya  da
1220 gönderilmesi durumunda yeni ETTN numarası ile ikinci kez
“HEDEFTEN SİSTEM  YANITI GELMEDİ”
şeklinde olur. Bu zarftaki faturaların herhangi birinin
gönderilen zarf 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI
ICERMEKTEDIR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır.
gönderim yapmaya çalışıyor olabilirsiniz.
yeni bir zarf ile
tekrar gönderilmesi
durumunda yeni
gönderilen zarf
1163
“GÖNDERİLEN
ZARF
SİSTEMDE
DAHA   ÖNCE
KAYITLI  OLAN
BİR  FATURAYI
İÇERMEKTEDİR”
durum kodunu
içeren sistem
yanıtını alacaktır.
NOT: 1300 durum
kodu almış zarflar
da tekrar
gönderilirse aynı
hata alınır.
1170 YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ NOT: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır.
Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu hata kodlarını içeren Sistem Yanıtı doğrudan merkez tarafından Gönderici Birim’e iletilir ve bu aşamadan sonra süreç sonlanır,
    Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1171 GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK Gönderici  birim etiketinde  "GB" yerine "PK" tanımlanmış olabilir. Gönderici birim etiketinde "GB" tanımlı olmalıdır. Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1172 POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK Posta kutusu etiketinde “PK” yerinde “GB” tanımlanmış olabilir. Posta kutusu etiketinde  “PK” tanımlı olmalıdır. Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1175 İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ İmza  yetkisi  kontrol  edilemedi yanıtı imzanın yetersiz olduğu
anlamına gelmemektedir. Müşterinin  ekstra  kontrol istediği durumlarda ilgili hata alınır.
  Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1176 İMZA SAHİBİ YETKİSİZ     Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1177 GEÇERSİZ İMZA İmza doğrulama geçersizdir. Hatasız gönderim için gönderimden önce “imza doğrulama” kontrolü yapılmalıdır. Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1180 ADRES KONTROL EDİLEMEDİ     Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1181 ADRES BULUNAMADI Etiket bilgisi ve VKN eşleşmesi yapılamıyor. Alıcının VKN/TCKN ve etiket bilgisinin güncel olduğundan emin olunuz. (Etiket ya da yöntem değiştirmiş olabilir.)Göndericinin VKN/TCKN ve etiket bilgisinin
güncel olduğundan  emin olunuz. (Etiket ya  da  yöntem değiştirmiş olabilir.)
Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1182 KULLANICI EKLENEMEDİ     Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
         
1183 KULLANICI SİLİNEMEDİ işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.     Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1190 SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI     Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1195 SİSTEM HATASI     Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1200 ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ Zarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve merkez sistemde bir hata almamışsa  zarfın durumu  “ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ”
olmaktadır. Bu aşamada zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. GİB’den 1200
durum kodu  “Zarf Başarıyla  İşlendi” metni  ile  sistem yanıtı gönderildiğinde ERP statüsü "GİB’de  işlendi- Alıcıya gönderilecek" olarak güncellenir. Aynı statü kodu Alıcı tarafından gönderildiğinde ise; bu zarfın alıcı tarafında işlendiği anlamına gelecektir.
     
*1210 DOKUMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderilir. Alıcıya gönderme sırasında herhangi bir sorun yaşanır
ve zarfın gönderimi başarısız olur ise; göndericiye 1210 durum kodu döner. (Merkez birim zarfı dört defa göndermeyi dener, ilki göndericinin gönderip  GİB'den geçerek  alıcıya iletildiği saattir.
1210 durumu alınırsa GİB aynı zarfı 3 kere daha göndermeyi dener. 3 deneme saat
06.00 ve 18.00 saatleri arasında sırayla yapılmaktadır.)
  GIB’in tekrar gönderim denemesi başarılı olur  ise, 1300  BAŞARIYLA
TAMAMLANDI durum  kodu alınır. Eğer bu süre sonlandıktan sonra gönderim hala  başarısız  ise, 1215
DOKÜMAN GÖNDERİMİ
BAŞARISIZ, TEKRAR GÖNDERME
SONLANDI durum kodu alınır.
1210 durumunun 1215, 1220,
1230 ya da 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir.
1215 DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI Gönderim sırasında bir hata oluşması halinde zarf 1210 durum kodunun alındığı andan itibaren Merkez birim aynı zarfı dört defa ikişer saat arayla toplam sekiz saat içerisinde tekrar göndermeyi dener.  Son denemede (dördüncü
deneme) zarf hala karşı tarafa başarıyla iletilememiş ise zarfın   durumu 1215 “DOKÜMAN
GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR
GÖNDERME SONLANDI”
durum  kodunu alır.  1215  durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar
    Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
    aynı Fatura ID’ si ile tekrar gönderilebilecektir.      
*1220 HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderilir, eğer gönderim başarılı  olmuş ise;  alıcıdan merkeze sistem yanıtı  gelene kadar  zarfın merkezdeki durumu 1220 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ “
şeklinde olur ve buna göre faturanın ERP statüsü de “Alıcıya gönderildi” olmaktadır.
1220“HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” durum
kodunda alıcı   zarfı sistemine aldığını GİB'e bildirmiş ancak zarfı sorunsuzca işleyip işleyemediğine dair  olumlu  ya da  olumsuz  bir cevap dönmemiştir.
Bu  durumda GİB  yanıt dönmeyen mükelleflere otomatik uyarı maili atar. Ancak alıcı ile iletişime geçilerek yanıt dönmeleri sağlanabilir. Bu durumdaki zarfların içerisindeki faturaların tekrar gönderilmesi mükerrer gönderim olacağından ikinci kez gönderilmemesi gerekmektedir. 1220 durumunun 1230 ve ya
1300 durumuna dönmesi beklenmelidir.
NOT 1: İki gün içerisinde durum kodu güncellenmez ise; bu konuda alıcı ile görüşülebilir.
NOT 2: Gönderici ve alıcı taraf da ilgili faturayı muhasebe kayıtlarına geçirebilir.
1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ Zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla  bekleyen zarfın  yeni durumu 1230 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ
GELDİ”  olur. 1230
durum  kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID’ si ile tekrar gönderilebilecektir. Bu nedenle  fatura iptal süreçleri başlatılmaz.
Gönderici birim merkeze sorgu gönderdiğinde faturanın ERP statüsü   de “Alıcıda işlenemedi” olur.
    Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
*1300 BAŞARIYLA TAMAMLANDI Hedeften  sistem yanıtının  1200 “ZARF BAŞARIYLA
İŞLENDİ” durum kodu ile gelmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1300 “BAŞARIYLA TAMAMLANDI”
olur.  Buna  göre de gönderici birim, merkeze  sorgu gönderdiğinde faturanın ERP statüsü “Alıcıda işlendi – Başarıyla işlendi” hale gelir.