E-Arşiv Fatura ve e-SMM Belgelerine İptal/İtiraz talepleri
GİB Portal ya da İnternet Vergi Dairesi'nden Yapılabilir!

Değerli Müşterimiz;
 
01.05.2021 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde yayınlanan duyuruya istinaden e- Arşiv Uygulamaları ile (e-Arşiv Fatura, e-SMM) düzenlenen e-belgelere, elektronik ortamda iptal/itiraz taleplerinin oluşturulması ve iptal/itiraz taleplerinin elektronik ortamda onaylanmasına ilişkin usul, esas ve sürelerin belirlendiği kılavuz yayımlanmıştır.
 
İlgili kılavuza göre:

Noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya KEP sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-belge iptal işlemlerinin 01.05.2021 tarihinden itibaren bu kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, GİB bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Detaylı bilgi için ilgili kılavuzu inceleyebilirsiniz.