e-İrsaliye uygulaması schematron değişikliği

Değerli Müşterimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 12.07.2021 tarihinde ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruya istinaden, e-İrsaliye uygulaması kapsamında, posta kodu güncellemesini de içeren schematron dosyası değişikliklerinin geçiş tarihi 19.07.2021 tarihinden 01.09.2021 tarihine kadar ertelenmiştir.   Özel entegratörler ile BİS entegrasyonu yapan mükelleflerin 01.09.2021 tarihine kadar sistemlerini yeni schematron kurallarına uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir.   Bu s...


Defter Yükleme Sürelerinin Uzatılması

Değerli Müşterimiz, 27.05.2021 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruya istinaden e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin 31.05.2021 gün sonuna kadar GİB sistemlerine yüklemesi gereken e-Defter Beratlarının yükleme ve İkincil Kopya Aktarım tarihleri aşağıdaki tablodaki gibi uzatılmıştır.   GİB'in ilgili duyurusuna ulaşmak için tıklayınız


Yeni İptal İtiraz Süreçleri Hk. Bilgilendirme

e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi   09.02.2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 526 sıra no'lu tebliğde; 509 sıra no'lu e-Belge tebliğinde yer alan belge türleri için V.10 numaralı iptal/itiraz, ihbar ve ihtarların bildirilmesi başlığı yayınlanmıştır. Buna göre; - Noter aracılığıyla, - Taahütlü mektupla, - Telgrafla, - KEP ile yapılan ihbar ya da ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin Mayıs ayında yayınlanacak kılavuzda belirtilen u...


E-Arşiv Fatura ve e-SMM Belgelerine İptal/İtiraz talepleri Hakkında

  E-Arşiv Fatura ve e-SMM Belgelerine İptal/İtiraz talepleri GİB Portal ya da İnternet Vergi Dairesi'nden Yapılabilir! Değerli Müşterimiz;   01.05.2021 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde yayınlanan duyuruya istinaden e- Arşiv Uygulamaları ile (e-Arşiv Fatura, e-SMM) düzenlenen e-belgelere, elektronik ortamda iptal/itiraz taleplerinin oluşturulması ve iptal/itiraz taleplerinin elektronik ortamda onaylanmasına ilişkin usul, esas ve sürelerin belirlendiği kılavuz yayımlanmı...