Mali mühür nedir?

Vergi Usul Kanunun 242. Maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılmıştır. Mali Mühür, 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Başkanlık için TÜBİTAK bünyesindeki Kamu Sertifikasyon Merkezi (yetkili tek kuruluş) tarafından üretilmektedir.
Elektronik Mali Mühür sertifikaları, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından elektronik belge olarak oluşturulacak e-fatura, e-defter ve diğer yasal belgelerin;
•        Bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması, 
•        Elektronik ortamda muhataplarına iletilmesi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması amacıyla tasarlanmıştır.
e-Fatura uygulamasını kullanmak için Mali Mühür temini zorunludur. Mali mühür elektronik bir belgedir ve bir USB cihaz içerisinde KAMU SM tarafından sahibine teslim edilmektedir. 
Mali Mühür, e-Fatura uygulamasına başvuru sırasında temin edilmekte olup, mükellef birden fazla lokalden e-Fatura uygulamasını kullanmak istediğinde mükellefin aynı mali mührüne sahip ek USB cihazlar ilave olarak KamuSM’den temin edilebilmektedir.
Mali Mühürle ilgili detaylı bilgilere http://mm.kamusm.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

PROGRAMLARIMIZ HİZMETLERİMİZ S.S.S.

Ticari Otomasyon Programı

 

 

Nakliye Takip Programı

 

 

Barkodlu Perakende Satış Programı

 

 

Ferforje Tasarım Programı